Đoàn Khánh Dương

Đoàn Khánh Dương

0 người yêu thích

Tiểu sử Đoàn Khánh Dương

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Đoàn Khánh Dương

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Tên thật: Đoàn Khánh Dương


Ngày sinh: 15/05 - Quốc gia: Việt Nam


Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do


Quê quán: Quy Nhơn, Bình Định

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard