Diby

Diby

9 người yêu thích

Tiểu sử Diby

Tên thật: Phạm Minh Diện

Nghệ danh: Diby

Ngày sinh: 15/11/1994

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Việt Nam

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard