Bobby (iKON)

Bobby (iKON)

9 người yêu thích

Tiểu sử Bobby (iKON)

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Bobby (iKON)

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Thành viên trong nhóm nhạc iKON với vị trí rapper

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard