Baro (B1A4)

Baro (B1A4)

4 người yêu thích

Tiểu sử Baro (B1A4)

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Baro (B1A4)

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Thành viên của nhóm nhạc B1A4, Baro có tên thật là Cha Sun Woo

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard