21 Savage

21 Savage

1 người yêu thích

Tiểu sử 21 Savage

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: 21 Savage

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: United States

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Sinh: 22 tháng 10, 1992 (tuổi 25), Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ
Tên đầy đủ: Shayaa Bin Abraham-Joseph
Quốc tịch: Hoa Kỳ
Nhãn đĩa: Epic/Sony Records

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard