Chia Tay Rồi Còn Điều Gì Chưa Nói

Có bao giờ chúng ta tự hỏi, nếu một ngày gặp lại mối tình đã đi ngang qua đời mình, chúng ta sẽ làm gì, nói gì hay không?
  • Chia sẻ:

Mã nhúng


Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard