Trong Từng Nhịp Thở

Có bao giờ em cảm thấy hối hận khi đã đánh mất anh..? Em mất anh, anh mất cả cuộc đời.. Chúng ta lạc mất nhau trong cả từng nhịp thở...
  • Chia sẻ:

Mã nhúng


Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard