Có Hẹn Với Người Cũ

Người yêu cũ giống như một cơn mưa rào, đã bị cảm lạnh một lần là lần sau không dám để quên áo mưa ở nhà nữa. Nói thế để biết thường thì chẳng có mấy ai muốn quay lại với người yêu cũ sau khi đã chia tay.. Vì người cũ là để quên, chứ không thể quay lại.. trừ phi cả hai thật sự vẫn còn yêu nhau...
  • Chia sẻ:

Mã nhúng


Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back