Masew

What Do You Mean (Masew Remix) - Masew

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Quát đù du min
Quèn du nọt do hẹt dét
Bợt du quân nơ sấy nô
Quát đù you min
Quen du đông quân mi tú mu
Bợt dù teo mi tú gô
Quát đù du min

Quát đù du min

Quát đù du min

Quát đù du min
Quèn du nọt do hẹt dét
Bợt du quân nơ sấy nô
Quát đù du min

Quát đù du min.

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard