Anh Chưa Từng Yêu

Tình yêu ấy của anh, vô tình hay cố ý, đã gây ra cho em quá nhiều vết thương rồi. Và em không thể tiếp tục thuyết phục chính mình, để lại tin anh thêm một lần nào nữa...
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back