Bueno, Yanbi

Muốn (F.O.E Team) - Yanbi, Bueno

Nhóm FOE gồm có 3 thành viên là : Bueno, Yanbi, Takayz. Ba nghệ sĩ đến từ thế giới Underground. Đây là một idea của leader Bueno: "Muốn" - được biên tập lại từ ca khúc " Nó Muốn " cách đây 6 năm về trước cũng chính là sáng tác của anh.

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back