Quán Nửa Khuya - Lâm Bảo Phi, Duy Trường

Nhạc sĩ: Hoài Linh (Nhạc Sĩ), Tuấn Khanh

Thể loại: Trữ Tình

Mã nhúng


Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard