NTVV-2113 _ Đường Về Thiên Thai _ Thơ Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Đức Thành _ Ca Sĩ - Nguyệt Lan - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên | Podcast - Nhac.vn

NTVV-2113 _ Đường Về Thiên Thai _ Thơ Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Đức Thành _ Ca Sĩ - Nguyệt Lan
15 Thg05, 24

NTVV-2113 _ Đường Về Thiên Thai _ Thơ Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Đức Thành _ Ca Sĩ - Nguyệt Lan

Bình luận
Danh sách
NTVV-2124 _ Trồng Cây _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đức Thành _ Ca Sĩ _ Nguyệt Lan _ Album - Hồn Quê Duyên Trời
NTVV-2124 _ Trồng Cây _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đức Thành _ Ca Sĩ _ Nguyệt Lan _ Album - Hồn Quê Duyên Trời
21 Thg06, 24 • 03ph
NTVV-2123 _ Tình Tiền Duyên Nghiệp _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đức Thành _ Ca Sĩ _ Nguyệt Lan  _ Album - Hồn Quê Duyên Trời
NTVV-2123 _ Tình Tiền Duyên Nghiệp _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đức Thành _ Ca Sĩ _ Nguyệt Lan _ Album - Hồn Quê Duyên Trời
19 Thg06, 24 • 05ph
NTVV-2122 _Bức Tranh Trời _ Thơ thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đức Thành _ Ca Sĩ Đức Thành _Album - Hồn Quê Duyên Trời
NTVV-2122 _Bức Tranh Trời _ Thơ thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đức Thành _ Ca Sĩ Đức Thành _Album - Hồn Quê Duyên Trời
17 Thg06, 24 • 02ph
NTVV-2121 _ Bài Ca Thức Giác _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đức Thành _ Ca Sĩ _ Nguyệt Lan _ Theo Điệu Lục Văn Tiên _ Album - Hồn Quê Duyên Trời
NTVV-2121 _ Bài Ca Thức Giác _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đức Thành _ Ca Sĩ _ Nguyệt Lan _ Theo Điệu Lục Văn Tiên _ Album - Hồn Quê Duyên Trời
15 Thg06, 24 • 02ph
NTVV- 2120 _ Chung Vui Sức Khỏe _ Ý Thơ - Ý Đạo _ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc - Đoàn Sĩ Giác _ Nghệ Sĩ - Linh Tuấn - Thanh Huyền
NTVV- 2120 _ Chung Vui Sức Khỏe _ Ý Thơ - Ý Đạo _ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc - Đoàn Sĩ Giác _ Nghệ Sĩ - Linh Tuấn - Thanh Huyền
13 Thg06, 24 • 07ph
NTVV-2119 _ Nhân Gian _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đức Thành _ Ca Sĩ _ Nguyệt Lan - Đức Thành _ Theo Điệu Trống Quân Miền Bắc _ Album - Hồn Quê Duyên Trời
NTVV-2119 _ Nhân Gian _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đức Thành _ Ca Sĩ _ Nguyệt Lan - Đức Thành _ Theo Điệu Trống Quân Miền Bắc _ Album - Hồn Quê Duyên Trời
11 Thg06, 24 • 06ph
NTVV-2118 _ Nhớ Thầy _ Nhạc và Lời - Mai An _ Trình Bày _ Mai Quang
NTVV-2118 _ Nhớ Thầy _ Nhạc và Lời - Mai An _ Trình Bày _ Mai Quang
09 Thg06, 24 • 05ph
NTVV-2117 _ Chứng Đạo Ca Phần 3 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba
NTVV-2117 _ Chứng Đạo Ca Phần 3 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba
07 Thg06, 24 • 02ph
NTVV-2116 _ Cuộc Sống Trần Gian _ Thơ Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Đức Thành _ Ca Sĩ - Nguyệt Lan
NTVV-2116 _ Cuộc Sống Trần Gian _ Thơ Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Đức Thành _ Ca Sĩ - Nguyệt Lan
21 Thg05, 24 • 08ph
NTVV-2115 _ Hận Thù _ Thơ Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Đức Thành _ Ca Sĩ - Đức Thành
NTVV-2115 _ Hận Thù _ Thơ Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Đức Thành _ Ca Sĩ - Đức Thành
19 Thg05, 24 • 04ph
NTVV- 2114 _ Triển Khai _ Ý Thơ - Ý Đạo - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc _ Tác Giã - Đoàn Sĩ Giác _ Nghệ Sĩ - Hữu Tài
NTVV- 2114 _ Triển Khai _ Ý Thơ - Ý Đạo - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc _ Tác Giã - Đoàn Sĩ Giác _ Nghệ Sĩ - Hữu Tài
17 Thg05, 24 • 05ph
NTVV-2112 _ Lúa Trời _ Thơ Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Đức Thành _ Ca Sĩ - Nguyệt Lan - Đức Thành
NTVV-2112 _ Lúa Trời _ Thơ Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Đức Thành _ Ca Sĩ - Nguyệt Lan - Đức Thành
13 Thg05, 24 • 03ph
NTVV- 2111 _ Chứng Đạo Ca Phần 2 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba
NTVV- 2111 _ Chứng Đạo Ca Phần 2 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba
11 Thg05, 24 • 17ph
NTVV-2110 _ Cô Gái Vượt Biên_ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Mai An _ Trình Bày _ Phương Liên - Mai An
NTVV-2110 _ Cô Gái Vượt Biên_ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Mai An _ Trình Bày _ Phương Liên - Mai An
29 Thg04, 24 • 06ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này