Sentimental Green

Album piano đầu tay của Jeon Soo Yeon phát hành năm 2005 Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là cảm giác trên từng chặng đường. Hạnh phúc không hẳn là điều gì đó lớn lao, xa vời trong cuộc sống, hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ chính những điều giản dị.
  • Chia sẻ:

Mã nhúng


Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard