album

Hai Đứa Giận Nhau

Sau DVD Paris By Night 107: Nguyễn Ngọc Ngạn 20 Năm Sân Khấu. Trung tâm Thúy Nga cho phát hành CD "2 Đứa Giận Nhau", đây là những ca khúc đã trình bày trong DVD. Album tập hợp 9 ca khúc trữ tình với những giọng ca hàng đầu tại hải ngoại của trung tâm Thúy Nga như: Quang Lê, Như Quỳnh, Trường Vũ, Mai... Xem toàn bộ
Sau DVD Paris By Night 107: Nguyễn Ngọc Ngạn 20 Năm Sân Khấu. Trung tâm Thúy Nga cho phát hành CD "2 Đứa Giận Nhau", đây là những ca khúc đã trình bày trong DVD. Album tập hợp 9 ca khúc trữ tình với những giọng ca hàng đầu tại hải ngoại của trung tâm Thúy Nga như: Quang Lê, Như Quỳnh, Trường Vũ, Mai Thiên Vân, Hương Thủy.... Rút gọn

Mã nhúng


Chủ đề:

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back