Tiểu Hoàng Kỳ (Ricky Xiao)

Walk Slowly (Bước Chầm Chậm) - Tiểu Hoàng Kỳ (Ricky Xiao)

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Qīngchūn yěxǔ jiù xiàng shì hē bù wán de yīkǒu píjiǔ
liú zài nà nián de jiētóu
biànlì diàn míngliàng de diàn kǒu
shíjiān shì yītóu zhuīzhe rén yǎo de gǒu
lěngbùfáng jiù
zài wǒmen shēnshang liú xià gè zhǒng shāngkǒu

Bèi àiqíng cháo xiào liǎo wúshù cì yǐhòu
hái huì qídài wéi lái děngzhe de tiántou
shuí huīdòngzhe mìngyùn de shǒu
shuí néng fēnbiàn yīngxióng huò xiǎochǒu
bùguǎn nǐ kuài bù kuàilè dōu shì chǎng lǚyóu
shāng tòng bù huì yúqí dòuliú
wǒ chéngzhe fēng de wēnróu huánrào rénshēng yīzhōu
fánnǎo pāo zài nǎo hòu
bùguǎn nǐ jiē bù jiēshòu
shēngmìng de qìhòu zǒng yào jīngguò jǐ cì hánliú
jīngguò duōshǎo cì qiàn shōu
háishì zuòzhe mèng yībù bù màn man zǒu

Dāng rán bù zhīdào zuìhòu wǒ huì dédào shénme bàochóu
shì yǒngbào háishì quántóu
wǒ bù huì yīncǐ ér yǒu suǒ bǎoliú
nǐ kěyǐ shuō wǒ shì méiyǒu bāofú de yīgè wántóng
rènzhēn de yóuxì zài mángmáng rén hǎizhōng
bèi àiqíng cháo xiào liǎo wúshù cì yǐhòu
hái huì qídài wéi lái děngzhe de tiántou
shuí huīdòngzhe mìngyùn de shǒu
shuí néng fēnbiàn yīngxióng huò xiǎochǒu
bùguǎn nǐ kuài bù kuàilè dōu shì chǎng lǚyóu
shāng tòng bù huì yúqí dòuliú
wǒ chéngzhe fēng de wēnróu huánrào rénshēng yīzhōu
fánnǎo pāo zài nǎo hòu
bùguǎn nǐ jiē bù jiēshòu
shēngmìng de qìhòu zǒng yào jīngguò jǐ cì hánliú
jīngguò duōshǎo cì qiàn shōu
háishì zuòzhe mèng yībù bù màn man zǒu

Bùguǎn nǐ kuài bù kuàilè dōu shì chǎng lǚyóu
shāng tòng bù huì yúqí dòuliú
wǒ chéngzhe fēng de wēnróu huánrào rénshēng yīzhōu
fánnǎo pāo zài nǎo hòu
bùguǎn nǐ jiē bù jiēshòu
shēngmìng de qìhòu zǒng yào jīngguò jǐ cì hánliú
jīngguò duōshǎo cì qiàn shōu
háishì zuòzhe mèng yībù bù màn man zǒu
jīngguò duōshǎo cì qiàn shōu
háishì zuòzhe mèng yībù bù màn man zǒu

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard