Khưu Huy Vũ, Vũ Minh Lâm

Vu Lan Dâng Lễ - Khưu Huy Vũ, Vũ Minh Lâm

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát
Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát
Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi
Tâm đà la ni.

Con xin, thành kính dâng lễ
Tam thế tôn cao vời đấng từ bi
Gia ơn ban phép linh độ trì, truyền ban
Thế gian yên lành,
Nguyền cầu cho mẹ cha tiêu trừ tai ách,
Quan thế âm đại từ vì đời
Ngài ban vui rưới chan, muôn vàn hào quang,
Lễ vu lan, ban lành cho đời
Chú đại bi
Nam mô anh da ha anh huôc kề bê
Xua đa ta anh mu nix u anh da, nam mô xâu anh anh anh
Ma na ka lo ni ka da
Ka ni da ta um ta ra ta ra
Chi ri chi ri, chu ru chu ru
Bi ti quay, bi ta cha rê cha ray
Bồ là cha ray, bô la cha rày
Mus su way, muss u ma qua mê í mê di chuynh đi choa la ma ba bad anh su a.

Nam mô mười phương, tam thế anh di đà
Quan thế âm hiển linh
Dâng nén hương lòng, khấn nguyện thành tâm
Xin trên giáng lâm, chứng lòng
Cầu đời an vui, chướng xưa tiêu trừ
Lên bờ ngộ giác,
Cầu cho chúng sanh phát tâm lành,
Ban cha mẹ già, bình an sống lâu phước tăng
Vào mùa vu lan, nén nhang tâm thành
Xin cầu gia quyến, muôn loài chúng sanh,
Thãy đều khương ninh
Nhành dương rưới chan, cho thế gian.

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard