Tân Nhàn

Việt Nam Đạo Phật Một Niềm Tin - Tân Nhàn

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Gieo ánh đạo vàng rọi bốn phương
Ánh sáng thầy soi tỏa mọi đường
Việt Nam đạo Phật cùng chí hướng
Chí đức một lòng sáng như gương.

Thầy mang ánh sáng đạo hiền
Đạo chung Bắc Trung Nam khắp ba miền
Theo cờ ngũ sắc Chư Tăng Phật tử đồng lòng
Nêu gương Từ Phụ sáng trong cõi đời.

Mãi mãi gieo đời trọn một niềm tin
Việt Nam đạo phật khắc ghi ngàn đời
Chư Tôn kế tục đời mai sau
Người dân hoan hỷ nguyện cầu
Tự do tín ngưỡng thấm sâu đạo vàng.

Ơn Thầy công đức nặng mang
Nước non ghi tạc sử vàng lưu danh
Non cao rừng thắm biển xanh
Việt Nam đạo Phật kết cành đơm hoa.

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard