Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ
Cửa chùa ra á ra em vào
Đôi người đàn là đôi em lý
Lý em hát, bớ song tính í bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình
Tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.
Vào chùa chùa mượn chiếu í ơ ớ ơ
Chiếu chùa ra á ra em ngồi
Đôi người đàn là đôi em lý
Lý em hát, bớ song tính í bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình
Tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.
Vào chùa chùa mượn ấm í ơ ớ ơ
Ấm chùa ra á em pha trà
Đôi người đàn là đôi em lý
Lý em hát, bớ song tính í bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình
Tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.
Vào chùa chùa mượn đĩa í ơ ớ ơ
Đĩa chùa ra á em têm trầu
Đôi người đàn là đôi em lý
Lý em hát, bớ song tính í bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình
Tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.
Vào chùa tay em thắp í ơ ớ ơ
Thắp tuần hương á em lên đèn
Đôi người cầu là đôi em khấn
Khấn em vái, bớ song tính í bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình
Tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ cầu là em đi khẩn cầu, cầu là em đi khẩn cầu.

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard