Văn Chương

Văn Công Đồng - Văn Chương

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Bỉ cách :

Bảo nhang a ơ ơ phước úc ứ ứ ư khởi ư ư ư tường í i i yên
Thụy khí í í i i xung ì ì i í i ì ì ì i thần íi i thấu ứ ứ ứ ư cửu i í i i thiên
Nhang xạ a a a a chí thành ì ì ì ì ,đăng bảo án í í í
Nguyện ì ì ì ì cầu ì ì ì đệ tử đắc bình an í í i i

Miễu cách:

Việt Nam thuở ơ ơ ơ nền an vương thất í í i
Chuyển pháp luân í í i i i Phật nhật i i i Tăng í i huy

Kim niên ơ, kim nguyệt, nhật thì. ìì
Đệ tử tâu quy Phật Thánh mười phương ii

Nức khói hương a ơ chiên đàn giải thoát í í i
Thoảng mùi hoa ơ ưu bát ii í thơm bay í i

Nam mô Phật ngự phương tây í i
Sen vàng í í í ì choi chói i i i Hiệu Phật nay Di í i Đà
Ngự trước tòa ì lưu ly bảo điện iiii
Phật Thích Ca a a a ứng nghiệm iii tự nhiên í iii

Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
Cửu Long í i ì phun thủy iiiii Quỳnh Tiên ca í i đàn ì
Đức toà thị ngai vàng rờ rỡ í
Phóng hào quang iiii rực rỡ i í i vân niên í i i

Quan Âm ơ ngự trước án tiền
Tả hữu í i ì ii Bồ Tát Tăng Thiền, Già Na aaaa
Đức Hộ Pháp a Di Đà Thiên Tướng í í í
Vận Thần thông iiii vô lượng iiii í i ì vô biên. iiiii

Thổng cách:

Tận hư không aaaa giới í í í Thánh hiền ì ì ì ì
Dục giới i i isắc giới í í í Chư Thiên ơ đều mời
Vua Đế Thích ơ a Quản cai thiên Chủ í í í
Vua Ngọc Hoàng Thiên Phủ í í í í chí ì ì ì chí ii tôn

Dương phủ ứ ứ ứ ngũ nhạc Thần Vương a a a a
Địa phủ thập điện í í Minh Vương các ii tòa
Dưới Thoải Phủ Giang hà ngoại hải í í í
Chấn Động Đình Bát Hải i i ì ì ì í i ì Long Vương

Tam nguyên,a a a a Tam phẩm Tam quan i i i i
Quản chi tội phúc í í í nhân gian iiiiii cầm quyền
Ngôi Bắc Cực trung thiên iiii Tinh Chúa ớ ớ
Tả Nam Tào ừ ư ừ Chúa sổ í i iiiiii ì trường ứ ứ sinh

Hữu quan a ơ ơ Bắc Đẩu Thiên Tinh
Thập nhị ì ì Bát Tú ú ú ư Cửu Tinh ư ư ư huy ì ì hoàng

Khắp tam giới í i bách quan iiii văn vũ ớ ơ
Hội Công Đồng Tứ Phủ ú u i í ì i vạn í i linh

Tiên Thiên aaaa Thánh Mẫu ứ ư Thiên Đình
Bản thiên iiiii Công Chúa ớ ớ ớ Quế Quỳnh đôi bên iii
Hội Quỳnh Tiên a ơ khăn iì ì điều áo thắm i i i iii
Chốn Quảng ì ì ngàn nội cấm vào ra aaaa

Cờn Môn i i tứ vị Vua Bà à à
Công đồng ì ì ì Thánh Mẫu Tam tòa Chúa tiên
Đền Sòng Sơn iiii Địa Tiên iiiii Vương Mẫu ứ i ì ì iiii
Phú nói:
Đền Sòng Sơn iiiii thờ Địa Tiên iiiiii Vương Mẫu ư ư ư ư
Chốn Phủ i ì ì Dày i i i ì i ì nổi dấu Thiên hương
Thỉnh mời ì ì Thánh Mẫu Đệ Tam
Xích Lân Long iiiiNữ ngự ứ ứ ứ Đền ii ì i Thoải Cung í ii

Tiếng aaa oai i hùng thỉnh Năm Quan iiiii Hoàng tử ứ ứ i i ii i
Tuân sắc i i rồng trấn thủ ư ư ư năm phương a a a

Qủan cai iiiii sơn hải đại giangiiiii
Đông Cuông Tuần Quán á á Thượng iiiii Ngàn ì ì ì tối linh iiiiii


Tả mời ì ì ì Hành Khiển đương niên a a a
Hữu mời đương cảnh í ì í Thành Hoàng quản í í í i cai iiii
Tiền hậu lai iiiiii Lê Triều Thượng tướng í í i í í í i

Tiền hậu lai i ì ì Lê Triều Thượng tướng í í í
Tả Yết Kiêu í i í i Giã Tượng í i ì đáo lai
Hữu mời à tứ vị Khâm Sai iiiiii
Thủ Đền i ì Thủ Đền Công Chúa ớ ớ ớ nên tài thần í ii thông iiii
Thần cung Thỉnh ii lục cung Thần Nữ ứ ơ í i ii ì í ii

Thần cung Thỉnh í í lục cung Thần Nữ ứ ơ í i ii ì í ii
Quản Chư Tào í i ì i phụng sự a sớm khuya iiiii
Pháp Vân i Pháp Vũ i uy nghi í i i

Pháp Vũ í i ì í a a ới à a
A Pháp Lôi Pháp Lôi Pháp điện
i í i ì í i í i bồn chi í phi phương
Lính Thiên Vương mão đồng đai giáp í í i ì

Lính Thiên Vương aaa mão rồng đai giáp í í i ì
Lốt thoải tề ì ì ngũ sắc í i í phi phương
Cung thỉnh mời bát bộ sơn trang iiii
Đức Hoàng à Cậu Quận Tiên Nương í i ì chầu vào í ì ì

Đồng bá Quan aaaaa cơ nào đội ấy í i ì ì
Giáng bản Đền à lừng lẫy uy nghi iiii

Thổ Công aaaa bản sứ linh kỳ
Ngoại Giang Hà Bá á á á sơn kỳ Thần linh

Sắc cẩn thỉnh Thiên binh lưc sĩ í i ì
Ngũ Hổ Thần vạn trị hùng binh iiiiii

Loan aaaaaa á mời liệt vị bách binh
Binh tùy binh tiếp á hùng binh đáo đàn ì

Dồn:
Phép tự nhiên thiên trù tống thực
Thập biến thiên vạn ức hà sa aaaaaaaaaa
Nam á a mô đát phạ đát tha phạ rô chì đế
Án tam mạt na, tam mạt na hồng ừ ừ ừ

Án tông tông i trầm luân nhũ hải ì ì ì
Biến trần trần sái sái giai sung ư ư ư
Nhất nghi iiiii lục cúng viên thông iiiiii
Ân cần phụng Thánh í í í hội đồng ờ ờ Như Lai iiiiii

Nguyệt vân lai i cầu an bảo tọa à à
Đại từ bi hỷ xả trí tâm iiiii
Cứ trong aaaa một tháng đôi tuần
Dâng hoa cúng quả cầu sống trăm tuổi già à à à

Hội Tam Đa aaa trình tường ngũ phúc í í í
Độ cho đồng ì ì hưởng lộc i thiên xuân iiiiiiii
Chữ aaaaa à á rằng à Phật Thánh giáng lưu ân
Thần giáng lưu phúc ứ ứ thiên xuân a a thọ ờ ờ trường ì ì

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard