Thanh Ngân

Trang Nghiêm Tĩnh Độ - Thanh Ngân

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Cực Lac quốc an vui thù thắng
Cõi Liên Đài thanh nhã trang nghiêm
Xưa Thế Tôn chỉ bày
Khuyên chúng sanh muôn loài
Phát tâm về Tây phương
Thoát ta bà khổ đau
An dưỡng tâm thanh tịnh
Ngày tháng vui trong cảnh an lành
Ôi biết bao nhiệm mầu
Về Tây phương thoát qua trầm luân
Vì nương Đức Phật Di Đà
Mà tiến tu chính tâm mầu linh.

Nơi cõi ta bà sông sầu bể thảm
Còn cõi Tây phương lắm điều thanh nhã
Cửu phẩm liên hoa chờ đợi khách tu hành
Có ao bát đức tịnh thanh
Có chim quý lạ thường.

Diễn pháp âm cho người thức tĩnh
Thanh tịnh tu hành chứng quả vô sanh
Thất bảo sáng ngời lưới bộc bao quanh
Cung điện nguy nga đủ đầy phương tiện
Bồ tát bạn lành cùng trợ duyên tu
Tướng hảo quang minh, liễu sanh thoát tử.

Thù thắng trang nghiêm nên gọi là Cực lạc
Nơi cõi tịnh ban mau đắc quả trơn thường
Vì có Phật từ bi luôn dạy pháp tu hành
Không còn khổ, sanh, già, bệnh, tử
Tuổi thọ con người vô lượng vô biên
Không luyến ái buộc ràng không bị chướng duyên
Tự tại tiêu dao cúng dường chư Phật
Bất thối chuyển tâm đắc vô sanh pháp nhẫn
Được Phật Di Đà thọ ký quả Như Lai.

Ôi, thiết tha kêu gọi mọi người lo tu phát tâm
Niệm Phật Di Đà
Đi, đứng, nằm, ngồi
Hành câu lục tử nhất tâm
Nhiếp câu cho lòng ta luôn sáng khai
Nơi cõi trần ai, vạn khổ trăm sầu
Sớm mau phát nguyện được về Tây phương thảnh thơi.

Người niệm Phật phải có lòng tin chân thật
Niệm Phật chí tâm cầu nguyện vãng sanh
Và phải phát lòng Từ Bi thương khắp muôn loài.
Đắc quả vô sanh mới mong cứu khổ ba đường
Vậy ta phải có lòng tin vững chắc
Tin tâm mình và Phật bản thể vốn không hai
Nhưng Phật Di Đà có muôn hạnh đức trang nghiêm
Còn ta là chúng sanh quẩn quanh trong dòng lục đạo
Vậy hãy mau mau cầu về Tịnh độ
Niệm phật nhất tâm tỏ ngộ tánh Di Đà.

Tín, hạnh, nguyện, trì danh hiệu Phật
Đừng để tạp niệm xen vào mà không được nhất tâm
Hãy ngộ rằng vạn pháp vốn vô sanh
Tâm, Phật, chúng sanh cùng chung bản thể
Tâm niệm tai nghe rõ ràng câu lục tử
Sẽ có lúc mở khai kế hợp bản tâm mình
Tạo việc lành hồi hướng về Cực Lạc
Tin tưởng trọn lòng mà niệm Phật nhất tâm
Nguyện cầu tất cả chúng sanh
Sớm lo tu niệm đồng về Tây phương !

Bình luận

Banner Vclick

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard