Cher

The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) - Cher

  • Thể loại: Pop

Bài hát đã bị hạ vì lý do bản quyền
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

[Intro]
Does he love me?
I wanna know
How can I tell
If he loves me so

[Chorus]
(Is it in his eyes?)
Oh no, you'll be deceived
(Is it in his sighs?)
Oh no, he'll make believe
If you wanna know if he loves you so
It's in his kiss
(That's where it is, oh yeah)
(Or is it in his face?)
Oh no, it's just his charms
(In his warm embrace?)
Oh no, that's just his arms
If you want to know if he loves you so
It's in his kiss (That's where it is)
Oho, it's in his kiss (That's where it is)
[Verse]
Ohoho, hug him, squeeze him tight
Find out what you wanna know
If it's love, if it really is
It's there in his kiss

[Chorus]
(How about the way he acts?)
Oh no, that's not the way
You're not list'nin' to all I say
If you wanna know if he loves you so
It's in his kiss (That's where it is)
Oho, it's in his kiss (That's where it is)

[Bridge]
Ohoho, hug him, squeeze him tight
Find out what you wanna know
If it's love, if it really is
It's there in his kiss

[Chorus]
(How about the way he acts?)
Oh no, that's not the way
And you're not listening to all that I say
If you wanna know if he loves you so
It's in his kiss
(That's where it is)

[Hook]
Oho, it's in his kiss
(That's where it is)
Oh, yeah (It's in his), kiss
(That's where it is)
Oooh, it's in his kiss
(That's where it is)
It's in his kiss
(That's where it is)
Oooh, it's in his kiss
(That's where it is)
Ooohooo, oho, in his
(It's in his kiss) kiss
(That's where it is)
Ohohoho, it's in his kiss
(That's where it is)
That's where it is
(That's where it is)
Oh, it's in his kiss
(That's where it is)

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard