Martin Garrix

The Only Way Is Up - Martin Garrix

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

[Instrumental Intro]

[Verse 1]
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
Pecan Pecan Pie
A Pecan Pecan
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
Pecan Pecan Pie
A Pecan Pecan
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
Pecan Pecan Pie
A Pecan Pecan

[Instrumental Interlude]

[Verse 2]
Ah A Pecan Pecan
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
A Pecan Pie
A Pecan Pecan
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
A Pecan Pie
A Pecan Pecan
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
A Pecan Pie
A Pecan Pecan
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
A Pecan Pie
A Pecan Pecan

[Verse 3]
Wee Duh
Wee-Wee Duh
Wee-Wee Duh
Wee-Wee Duh
Wee-Wee Duh
Wee-Wee Duh
Wee-Wee Duh
Wee-Wee Duh
Wee-Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
Pecan Pecan Pie
A Pecan Pecan
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
A Pecan Pie
A Pecan Pecan

[Instrumental Interlude]

[Verse 4]
Ah, A Pecan Pecan
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
A Pecan Pie
A Pecan Pecan
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
A Pecan Pie
A Pecan Pecan
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
A Pecan Pie
A Pecan Pecan
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
A Pecan Pie
A Pecan Pecan

[Outro]
Wee Duh, Pecan Pie
A Pecan Pally
A Pecan Pie
A Pecan Pecan

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard