Hà Chi

Thằng Bờm - Hà Chi

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Thằng bờm Thàng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò là bò chín trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu là sâu cá mè
Ao sâu cá mè một bè gỗ lim
Con chim đồi mồi bờm cũng chẳng đổi
Chỉ đổi lấy xôi chỉ đổi lấy xôi
Lấy xôi bờm cười
Rap :
Thằng Bờm Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi nắm xôi bờm cười
Hát lại doạn trước

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard