Hồ Ca

Quên Cả Thời Gian - Hồ Ca

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Chénmòzhe zǒule yǒu duō yáoyuǎn
tái qǐtóu mòrán jiān cái fāxiàn
yīzhí dàotuì dàotuì dào yuándiǎn
juéjiàng jiānchí duìkàng shíjiān
shuō hǎole de yǒngyuǎn duànle xiàn
qí xǔ liǎo bù biàn de què dōu yǐ gǎibiàn
jǐn bì shuāngyǎn cáinéng kàn de jiàn
nàxiē céngjīng wēnnuǎn xiānyànguò de huàmiàn
jiànjiàn de wàngjì gǎnbushàng míngtiān
zhǐyào yònglì de zhuājǐnle xiǎngniàn
míngtiān zài yě méiyǒu nǐ de xiàoliǎn
jiànjiàn de wàngjì wàngjìle shíjiān
wǒ zhǐyào yánzhe jìyì de lùxiàn
dào zuìshēn chù zòngrán nà zhǐshì shùnjiān
dāng yǎnlèi huáluò de shì jù diǎn
xīn lǐmiàn shǐzhōng nǐ cóng méiyǒu zǒu yuǎn
ěr biān shìyán hái zài huíxuán
wǒ huì hǎohǎo zhēnxī méiyǒu nǐ de míngtiān
jiànjiàn de wàngjì gǎnbushàng míngtiān
zhǐyào yònglì de zhuājǐnle xiǎngniàn
míngtiān zài yě méiyǒu nǐ de xiàoliǎn
jiànjiàn de wàngjì wàngjìle shíjiān
wǒ zhǐyào yánzhe jìyì de lùxiàn
dào zuìshēn chù zòngrán nà zhǐshì shùnjiān chénmòzhe zǒule yǒu duō yáoyuǎn
tái qǐtóu mòrán jiān cái fāxiàn
yīzhí dàotuì dàotuì dào yuándiǎn
juéjiàng jiānchí duìkàng shíjiān
shuō hǎole de yǒngyuǎn duànle xiàn
qí xǔ liǎo bù biàn de què dōu yǐ gǎibiàn
jǐn bì shuāngyǎn cáinéng kàn de jiàn
nàxiē céngjīng wēnnuǎn xiānyànguò de huàmiàn
jiànjiàn de wàngjì gǎnbushàng míngtiān
zhǐyào yònglì de zhuājǐnle xiǎngniàn
míngtiān zài yě méiyǒu nǐ de xiàoliǎn
jiànjiàn de wàngjì wàngjìle shíjiān
wǒ zhǐyào yánzhe jìyì de lùxiàn
dào zuìshēn chù zòngrán nà zhǐshì shùnjiān
dāng yǎnlèi huáluò de shì jù diǎn
xīn lǐmiàn shǐzhōng nǐ cóng méiyǒu zǒu yuǎn
ěr biān shìyán hái zài huíxuán
wǒ huì hǎohǎo zhēnxī méiyǒu nǐ de míngtiān
jiànjiàn de wàngjì gǎnbushàng míngtiān
zhǐyào yònglì de zhuājǐnle xiǎngniàn
míngtiān zài yě méiyǒu nǐ de xiàoliǎn
jiànjiàn de wàngjì wàngjìle shíjiān
wǒ zhǐyào yánzhe jìyì de lùxiàn
dào zuìshēn chù zòngrán nà zhǐshì shùnjiān

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard