Elvis Phương, Hồng Vân (Chèo)

Qua Cầu Gió Bay - Elvis Phương, Hồng Vân (Chèo)

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ a ối a
Rằng a ối a là qua cầu
Rằng a ối a là qua cầu
Tình tình tình gió bay
Tình tình tình gió bay.

Yêu nhau cởi nhẫn ối à trao nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ a ối a
Rằng a ối a là qua cầu
Rằng a ối a là qua cầu
Tình tình tình đánh rơi
Tình tình tình đánh rơi.

Yêu nhau cởi nón ối à trao nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ a ối a
Rằng a ối a là qua cầu
Rằng a ối a là qua cầu
Tình tình tình gió bay
Tình tình tình gió bay.

Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau
Về nhà mẹ hỏi
Qua cầu gió bay.

Yêu nhau cởi nhẫn ối à trao nhau
Về nhà mẹ hỏi
Qua cầu đánh rơi.

Yêu nhau cởi nón ối à trao nhau
Về nhà mẹ hỏi
Qua cầu gió bay.

Tại mẹ may áo mà rộng tay
Em quên cài nút
Áo bay xuống cầu
Qua cầu gió bay.

Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân
Nay anh học gần
Mai anh học xa
Lấy chồng từ thuở 13
Đến năm 18, thiếp đã năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà mà thiếp đã
1,2,3,4,5 con mà cùng chồng
Qua cầu gió bay.

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard