Huỳnh Nhật Thanh

Nguyện Tựa Ánh Từ Quang - Huỳnh Nhật Thanh

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Cửa Phật là chốn trang nghiêm
Hoằng dương Phật Pháp chúng sanh độ trì
A Di Đà dáng đứng oai nghi
Quan Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi
Khuyên người thức tỉnh cơn mê
Đừng gieo thù oán gây thêm tội nghiệp
Ta đem lòng bác ái bao dung
Thoát ly nơi chốn luân hồi khổ đau
Trần giang là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ bên đường ghé thăm
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi phải đi về, chốn xa xăm
Mỗi người là khách dừng chân
Rồi phải đi về, kiếp tử sanh
Bao nhiêu tội con đã gây ra
Nay thành tâm sám hối dưới chân Đức Phật
Nguyện tựa ánh sáng từ quang
A Di Đà Phật, tây phương an lành…

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard