Various Artists

Nguyện Sanh Tây Phương Cực Lạc - Various Artists

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô ta bà giáo chủ
Phật bổn sứ thích ca mâu ni
Nam mô đại từ đại bi
Thế giới tây phương cực lạc
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô đại từ đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô đại hùng đại lực Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô u minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
Con xin trước nơi chữ phật từ quy y tam bảo
Nương theo pháp tăng tu hành lìa xa cõi lầm mê
Quyết tâm niệm phật cầu đến tây phương
Được mất thôi chuyện chứng qua bồ đề độ khắp chúng sinh
Vô cùng thân
Nguyện mười phương chúng sinh
Lòng cùng con phán sanh
Nguyện mười phương chúng sinh
Được quay về tam bảo
Nam mô con nguyện cửu huyển
Cùng thế giới khắp nơi an vui
Nương theo bốn nguyện từ bi
Về an dưỡng tây phương cực lạc
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật ...

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard