Châu Kiệt Luân (Jay Chou)

Nghe Thấy Tiếng Mưa Rơi - Châu Kiệt Luân (Jay Chou)

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Zhú lí shàng tíngliúzhe qīngtíng
bōlí píng lǐ chā mǎn xiǎo xiǎo sēnlín
qīngchūn nènlǜ dé hěn xiānmíng
bǎiyèchuāng zhéshè de guāng yǐng
xiàng yǒuzhe xīnshì de yī zhāng biǎoqíng
ér nǐ dītóu chāi xìn
xiǎng zhīdào guānyú wǒ de shìqíng
qīngtái rù jìng yán xià fēnglíng
yáohuàng céngjīng
huíyì shì yī háng háng wúcóng jiǎnjiē de fēngjǐng
ài shǐzhōng niánqīng
ér wǒ tīngjiàn xià yǔ de shēngyīn
xiǎngqǐ nǐ yòng chún yǔ shuō àiqíng
xìngfú yě kěyǐ hěn ānjìng
wǒ fùchū yīzhí hěn xiǎoxīn
zhōngyú tīngjiàn xià yǔ de shēngyīn
yúshì wǒ de shìjiè bèi chǎo xǐng
jiù pà qíngxù hóngle yǎnjīng
bù shě de lèi zài bǐcǐ de liǎn shàng tòumíng
bǎiyèchuāng zhéshè de guāng yǐng
xiàng yǒuzhe xīn shì de yī zhāng biǎoqíng
ér nǐ dītóu chāi xìn
xiǎng zhīdào guānyú wǒ de shìqíng
ài zài guòjìng yuán fèn bù tíng
shuí zài dānxīn
chuāngtái shàng dī luò de yǔdī
qīng qiāozhe shāngxīn qīměi ér dòngtīng
ér wǒ tīngjiàn xià yǔ de shēngyīn
xiǎngqǐ nǐ yòng chún yǔ shuō àiqíng
rèliàn de shíkè zuì rènxìng
bùgù yīqiè de gěi yuēdìng
zhōngyú tīngjiàn xià yǔ de shēngyīn
yúshì wǒ de shìjiè bèi chǎo xǐng
fāxiàn nǐ shǐzhōng hěn kàojìn
mòmò de péi zài wǒ shēnbiān
tàidù jiāndìng
yǔ de shēngyīn

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard