Calvin Harris

My Way - Calvin Harris

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

[Verse]
Why wait to say, at least I did it my way
Lie awake, two faced
But in my heart I understand
I made my move and it was all about you
Now I feel so far removed

[Chorus]
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
[Post-Chorus]
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, my way, my way

[Verse]
Why wait to say, at least I did it my way
Lie awake, two faced
But in my heart I understand
I made my move and it was all about you
Now I feel so far removed

[Chorus]
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way

[Post-Chorus]
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, my way, my way

[Chorus]
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way

[Post-Chorus]
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard