Ngô Trác Hy (Ron Ng), Lê Diệu Tường (Wayne Lai)

Mục Kích (Bằng Chứng Thép 3 OST) - Ngô Trác Hy (Ron Ng), Lê Diệu Tường (Wayne Lai)

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Chong joy ngaan looi mo yau jee jeung chun moot yeem koy jurk cheen see
sum kwai dan see mo yeen lau hun yik moot ban fat moh meet
chung deep seen sok shooi san jeen looi loi dik gon nei cheem chong nah yut meen
sau leem gik jun yup cheen wai lau jurk sut jing shoot ming lau hoi jeen

Kup tooi hau kup tooi shoon koot yee jeung tooi fan
yee wat jing doi yut hau chum see sut mei maan

Jau dei muk gik ta yoot jau gun yoot peen cha
see sut joy fun cha chong chong mai toon leen wan see tai
cheen jung sum lei geen gai yut jung teen lei yee joy pong goon ta

Mei kup muk gik ta yung sut yeem joh tooi fan
moot lau dung peen cha ying nung chum wooi wan yoon jong tai
hoh fun sik hooi chat gai jum gai sik lei sing gung ching jee gaan

Shooi joy bo jee shooi sik yeen yeung see yut chung taam jurk cheen see
jun seung bai lo yun cheen yoo chum deen dut fat joy fau yeen
mo noi ngoi yee naan san jeen ming to seung jung yau gung see yau seung yee
gong joy wooi beet lei see chung cheen jeung waan gok ngaan cheen joy sun jeen

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard