Various Artists

Mời Nước Mời Trầu - Various Artists

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Khách đến í đến chơi hự hừ nhà là chơi hự hừ nhà /.
Đốt than ớ ơ dậu mà quạt i nước mấy pha trà mời người xơi i là chén có a trà này/,
quý i vậy í ơ ớ ở ơ quý i vậy í đôi người ơi/.
Mỗi người ì là người xơi mỗi chén mấy cho em í i vui lòng là em í i muốn cho i/,
sông i cạn í ơ ớ ở ơ sông i cạn í ơ đất liền/.
Để em ớ ơ dậu mà đi i i' lại mấy kẻo phiền là đò giang là em í i vào chùa/,
thấy i chữ í ơ ớ ở ơ thấy i chữ linh à nhang/.
Gần chùa là chùa chả i bén mấy duyên hương í i chút nào là sáng có ả trăng xuông i/,
sáng i cả í ơ ớ ở ơ sáng i cả í ơ vườn đào/.
Ba bốn người ì là người ngồi i đấy mấy người nào là còn không là có ới ả nên chăng i/,
se sợi í ơ ớ ở ơ se sợi í ơ chỉ hồng.
Lời 2:
Nghỉ tay ( í ơ ) em nâng cái cơi có đựng ( í a ) trầu..
Mắt ( í ) em nhìn, nhìn em liếc, liếc em trông.. cái cơi có đựng ( í a ) trầu..
Trầu têm ( a ới a hự ờ là ) cánh ( í ) phượng cùng rằng là dâng lên..
Dâng ( ơ à lên là ) lên em mời ( ì í a ) người ( i i a á à ) người ( ư hư ứ hự ) người ơi
Ai ơi nay có thấu, người ơi nay có nhớ ( ơ hơ ) chăng..
chăng là đến chúng em chăng?
Ai ơi nay có thấu, người ơi nay có nhớ ( ơ hơ ) chăng.i.
chăng là đến chúng em chăng?
Ư hư ư hự hời hư….
Lời thơ:
Mấy khi khách đến chơi nhà,
Đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi.
Trà này quý vậy người ơi,
Mỗi người mỗi chén cho em vui lòng.
Em muốn cho sông cạn đất liền,
Để em đi lại kẻo phiền đò giang.
Vào chùa thấy chữ linh nhang,
Gần chùa chả bén duyên hương chút nào!
Sáng trăng xuông sáng cả vườn đào,
Ba bốn người ngồi đấy, có người nào còn không?
Nên chăng se sợi chỉ hồng

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard