Lưu Đức Hoa

Lửa Tình Bất Tận - Lưu Đức Hoa

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Duōme bù yuànyì chùdòng nǐ shēngmìng de ménlíng
duōme bù xiāngxìn yuánqǐ yuán miè tiān zhùdìng
shàngle suǒ de xīn táo bùliǎo sùmìng de jīnglíng
bì shàngle yǎnjīng gǎnjué hū yuǎn yòu hū jìn

zài mèng lǐ zhǎo bù dào nǐ zōngyǐng
què yòu mèng dào nǐ shāngxīn
hóngchén lǐ yǒu shuí kěyǐ zhǎo huí guòqù de céngjīng

ài huǒ wèi nǐ shāo a shāo bù jìn
lèishuǐ wèi nǐ yīshēng liú yě liú bù tíng
fúchén shìjiān kàn bù qīng
qíng shì hé wù shízài shēn'ào nán míng

ài huǒ wèi nǐ shāo a shāo bù jìn
lèishuǐ wèi nǐ yīshēng liú yě liú bù tíng
ài huǒ kǔ kǔ de zhuīxún
yǐjīng hěn hěn shāoshāng wǒ hé nǐ

jiànzòu

duōme bù yuànyì chùdòng nǐ shēngmìng de ménlíng
duōme bù xiāngxìn yuánqǐ yuán miè tiān zhùdìng
shàngle suǒ de xīn táo bùliǎo sùmìng de jīnglíng
bì shàngle yǎnjīng gǎnjué hū yuǎn yòu hū jìn

zài mèng lǐ zhǎo bù dào nǐ zōngyǐng
què yòu mèng dào nǐ shāngxīn
hóngchén lǐ yǒu shuí kěyǐ zhǎo huí guòqù de céngjīng

ài huǒ wèi nǐ shāo a shāo bù jìn
lèishuǐ wèi nǐ yīshēng liú yě liú bù tíng
fúchén shìjiān kàn bù qīng
qíng shì hé wù shízài shēn'ào nán míng

ài huǒ wèi nǐ shāo a shāo bù jìn
lèishuǐ wèi nǐ yīshēng liú yě liú bù tíng
ài huǒ kǔ kǔ de zhuīxún
yǐjīng hěn hěn shāoshāng wǒ hé nǐ

jiànzòu

ài huǒ wèi nǐ shāo a shāo bù jìn
lèishuǐ wèi nǐ yīshēng liú yě liú bù tíng
fúchén shìjiān kàn bù qīng
qíng shì hé wù shízài shēn'ào nán míng

ài huǒ wèi nǐ shāo a shāo bù jìn
lèishuǐ wèi nǐ yīshēng liú yě liú bù tíng
ài huǒ kǔ kǔ de zhuīxún
yǐjīng hěn hěn shāoshāng wǒ hé nǐ

ài huǒ kǔ kǔ de zhuīxún
yǐjīng hěn hěn shāoshāng wǒ.... Hé nǐ

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard