Hoaprox

Không Thể Tin Nổi (Hoaprox Remix) - Hoaprox

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Đẹp..đẹp..đẹp...đẹp
Điện thoại đẹp nhất
Âm thanh tốt nhất
Truyền dữ liệu nhanh nhất
Tất cả đều đúng
...
Điện thoại đẹp nhất
Âm thanh tốt nhất
Truyền dữ liệu nhanh nhất
Tất cả đều đúng
...
không thể tin nổi
không thể tin nổi
...
siêu phẩm hàng đầu thế giới
...
không thể tin nổi
không thể tin nổi
...
siêu phẩm hàng đầu thế giới
không thể tin nổi
Đẹp..đẹp..đẹp...đẹp
Đẹp..đẹp..đẹp...đẹp
Đẹp..đẹp..đẹp...đẹp

Điện thoại đẹp nhất
...không thể tin nổi
Âm thanh tốt nhất
...không thể tin nổi
Truyền dữ liệu nhanh nhất
...không thể tin nổi
Tất cả đều đúng
...không thể tin nổi

Điện thoại đẹp nhất
...không thể tin nổi
Âm thanh tốt nhất
...không thể tin nổi
Truyền dữ liệu nhanh nhất
...không thể tin nổi
Tất cả đều đúng
...không thể tin nổi
Siêu phẩm hàng đầu thế giới
Không thể tin nổi.

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard