JustaTee, Touliver

Juss - JustaTee, Touliver

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Good morning Việt Nam!
Đây là Tee-Radio chuyên phát thanh nhạc và kèm lời cho người Việt trên năm châu!
Beat!!!
I got một paper, một pen, một mic, một swagga, Viết!
They got a favour, hands up and down get crazy with “Ứng Duy Kiên”
Good evening Haters, đây là Justa da Killah mang giấc mơ V.I.E.T
Drop da bass with SpaceSpeakers
I got một paper, một pen, một mic, một swagga, Viết!
They got a favour, hands up and down get crazy with "Gan Đi Tua"
Baby I’m juss

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard