Hoàng Cảnh Du (Huang Jing Yu), Hứa Ngụy Châu (Xu Wei Zhou)

If The Sea Has Origin (Hải Nhược Hữu Nhân) - Hoàng Cảnh Du (Huang Jing Yu), Hứa Ngụy Châu (Xu Wei Zhou)

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Yī pái chēlún yāguò de rénxíngdào
zhùliú zài biànlì diàn de jiējiǎo
Hēibǎn shàng lóngfēi fēng wǔ de bǐjī
chī liàn bān de wéixiào
Yángguāng xià cāochǎng shàng nǐ zài bēnpǎo
Bīngqílín tánghúlu tián de wèidào
hǎilàng lǐ de xuānxiāo shìyán

Ruò bùjí nǎ yīgè yǒngbào
Yǒu méiyǒu céng gūdú jiānshǒu
yīnwèi nǐ de tiānhuāngdìlǎo
Jiān bìngjiān shī zhì bù yú
shǒu wǎn shǒu de tiānyáhǎijiǎo
Wàngquè nàxiē liúyán fēiyǔ
wǒ yào hé nǐ báitóuxiélǎo
Wǒ yào hé nǐ báitóuxiélǎo
Wǒ yào hé nǐ báitóuxiélǎo

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard