Khang Việt

Giống Như Tôi - Khang Việt

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

|
Hợp Âm Guitar
Vừa nghe rằng nàng có người yêu,
Một người yêu mới, 1 người thay thế tôi.
Và nghe 2 người đang hạnh phúc,
Cặp kè sát bên nhau giống như tôi lúc đầu.
Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui,
Tình yêu là nước mắt, nàng không khóc cho ai
Ngày mai, khi ngày vui vừa dứt,
Nàng ngoảnh mặt bước đi, như ko có chuyện gì

Thất tội nghiệp ngưới ấy, nào người ấy có hay.
Tội nghiệp người ấy sinh nên người đắng cay

Lại 1 người nữa giống như tôi
Tương lai thật đen tối
Lại 1 người nữa giống như tôi
Lạc vào vòng mê muội
Lại 1 người nữa giống như tôi
Thêm 1 nạn nhân mới
Một người cùng chung 1 số phận
Giống như tôi

Vừa nghe rằng nàng có người yêu,
Một người yêu mới, 1 người thay thế tôi.
Và nghe 2 người đang hạnh phúc,
Cặp kè sát bên nhau giống như tôi lúc đầu.
Đùa vui, nàng chỉ muốn đùa vui,
Tình yêu là nước mắt, nàng chẳng khóc cho ai.
Ngày mai, khi ngày vui vừa dứt,
Nàng ngoảnh mặt bước đi như ko có chuyện gì

Nhưng dù tôi có nói, chắc gì người ấy tin
Và dù tôi có khuyên, lấy gì người ấy nghe

Lại 1 người nữa giống như tôi
Tương lai thật đen tối
Lại 1 người nữa giống như tôi
Lạc vào vòng mê muội
Lại 1 người nữa giống như tôi
Chết thêm 1 nạn nhân mới
Một người cùng chung 1 số phận
Không mây mắn như tôi, giống như tôi
Giống như tôi...!

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard