Adam Lâm

Giăng Tơ - Adam Lâm

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Giăng tơ, tơ giăng, tang tình con nhện......
Tơ giăng, giăng tơ, tang tình con...nhện...
Dọc ngang tơ lòng
một vòng âm dương
xin bà nắm xôi
xin ông hũ rượu
nặng cho chiếc kiệu,
chạng cho ngựa tía
về đến trăng tròn
ngũ hành bát quái
đi hết một vòng...âm dương
Một vòng cong cong
hương chút tơ lòng
í mà đợi
chờ người tri âm
ôi sao đâu chẳng thấy
Giăng tơ, tơ giăng, tang tình con nhện......
Nhện ơi, cứ giăng tơ mà, í mà đợi ai về
dọc ngang với bao duyên nợ
cũng đành lòng mà thôi
càng thương chứ thương con nhện
vất vả ngược xuôi
Một đời long đong
dốc hết tơ lòng
nối sợi tơ
tịch chẳng ai xuôi
se duyên bắc cầu qua
một vòng âm dương giăng hết tơ rồi
í mà đợi
chờ người tri âm
ôi sao đâu chẳng thấy
Xin cho kiếp này
làm thân í a con nhện
giăng tơ cả đời
chờ ai chứ ai chờ
đêm nay trăng tròn
buồn trông í a con nhện
giăng tơ đi tìm
tìm duyên ứ cho người
Giăng tơ, tơ giăng, tang tình con nhện......
Tơ giăng, giăng tơ, tang tình con...nhện......
Dọc ngang tơ lòng
một vòng âm dương
xin bà nắm xôi
xin ông hũ rượu
nặng cho chiếc kiệu,
chạng cho ngựa tía
về đến trăng tròn
ngũ hành bát quái
đi hết một vòng...âm dương
Một vòng cong cong
hương chút tơ lòng
nối sợi tơ
tịch chẳng ai xuôi
se duyên bắc cầu qua
Giăng tơ, tơ giăng, tang tình con nhện.......
Nhện ơi, cứ giăng tơ mà, í mà đợi ai về
dọc ngang với bao duyên nợ
cũng đành lòng mà thôi
càng thương chứ thương con nhện
vất vả ngược xuôi
Một đời long đong
dốc hết tơ lòng
nối sợi tơ
tịch chẳng ai xuôi
se duyên bắc cầu qua
một vòng âm dương giăng hết tơ rồi
í mà đợi
chờ người tri âm
ôi sao đâu chẳng thấy
Xin cho kiếp này
làm thân í a con nhện
giăng tơ cả đời
chờ ai chứ ai chờ
đêm nay trăng tròn
buồn trông í a con nhện
giăng tơ đi tìm
tìm duyên ứ cho người
À hơi...í a...hơi i à.........

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard