Miu Lê

Feliz Navidad (Remix) - Miu Lê

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Feliz navidad
Feliz navidad
Feliz navidad
Prospero Ano y Felicidad...
Feliz navidad
Feliz navidad
Feliz navidad
Prospero Ano y Felicidad...

I want to wish you a merry christmas
I want to wish you a merry christmas
I want to wish you a merry christmas
From the bottom of my heart...
We want to wish you a merry christmas
We want to wish you a merry christmas
We want to wish you a merry christmas
From the bottom of my heart...!

Cùng nắm tay hát vang... Mừng giáng sinh an lành...
Cùng chúc cho mọi người hạnh phúc ấm no quên đi bao nhọc nhằn...
Feliz navidad...
Feliz navidad...
Feliz navidad.........

I want to wish you a merry christmas
I want to wish you a merry christmas
I want to wish you a merry christmas
From the bottom of my heart...
We want to wish you a merry christmas
We want to wish you a merry christmas
We want to wish you a merry christmas
From the bottom of my heart...!

I want to wish you a merry christmas
I want to wish you a merry christmas
I want to wish you a merry christmas
From the bottom of my heart...
We want to wish you a merry christmas
We want to wish you a merry christmas
We want to wish you a merry christmas
From the bottom of my heart...!

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard