Kiss

Easy As It Seems - Kiss

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

I've been your lover for too many years, I'm through with wastin' my time
You been out runnin' without any fear, tell me why, I wanna know the reason why
(It's easy as it seems) 'Cause it's easy as it seems
I keep on hearin' your road never bends, you ain't committin' no crime
I hear you're sleepin' with one of my friends, tell me why
I wanna know the reason why
(It's easy as it seems) 'Cause it's easy as it seems
When you're walkin' out on your dreams, you just walk away
I played your boyfriend for too many years, you know it's drivin' me wild
I've seen you cryin' without any tears, like a child
You wonder all the reasons why
(It's easy as it seems) And it's easy as it seems
When you're walkin' out on your dreams, you just walk away
If it takes forever, I don't mind, if it takes forever, I've got time
All that I wanna know, can you lay it on the line
'Cause if it takes forever, you know I'm gonna find out

(It's easy as it seems) Yeah it's easy as it seems
When you're walkin' out on your dreams, you just walk away, walk away
(It's easy as it seems) Oh it's easy (easy), easy as it seems
Yeah it's easy (easy), oh it's easy as it seems
Oh it's easy (easy), oh it's easy as it seems
Yeah it's easy (easy), easy as it seems... (to fade)

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard