Lý Hào Nam

Đừng Miễn Cưỡng Một Lời Thề - Lý Hào Nam

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Mình đã hứa trọn đời mãi không chia lìa mà giờ đây chúng ta mỗi người một nơi .
Ngày xưa đó mình cùng bên nhau ước thề ; mà lời thế xưa đến nay không thành là tại vì anh vô tâm
hay tại vì em dối trá hoặc tại vì ta có duyên không nợ .
Vậy thì đành thôi em ơi ! Ngọt ngào mình chưa đôi nơi đẻ ngày mai sau mình sẽ không hận nhau
hớ.................hơ............

Điệp khúc...
Lặng thầm mình tiền nhau đi ; ngậm ngùi chẳng nói câu gì ; dặt bàn tay khẽ lên môi cố nén cảm xúc
không bị vỡ òa .
Dẫu biêt yêu thương tàn phai; vẫn biết không còn lâu nữa ; mà vì sao đôi bờ môi vẫn muốn giữ mãi
hơi ấm ngày qua .
Vì tình đã hết em ơi ! Mình đành phải cách xa thôi ; chỉ là cảm giác cuối cùng miễn cưỡng làm chi khi
tình không còn ???
Bởi tháng năm ta gần nhau ; chẳng thễ quên được hơi ấm mà đành chia tay vì yêu thương bao ngày
qua chỉ có thế thôi...
MÌNH PHẢI CHIA TAY NGƯỜI ƠI..........


Mình đã hứa trọn đời mãi không chia lìa mà giờ đây chúng ta mỗi người một nơi .
Ngày xưa đó mình cùng bên nhau ước thề ; mà lời thế xưa đến nay không thành là tại vì anh vô tâm
hay tại vì em dối trá hoặc tại vì ta có duyên không nợ .
Vậy thì đành thôi em ơi ! Ngọt ngào mình chưa đôi nơi đẻ ngày mai sau mình sẽ không hận nhau
hớ.................hơ............

Lặng thầm mình tiền nhau đi ; ngậm ngùi chẳng nói câu gì ; dặt bàn tay khẽ lên môi cố nén cảm xúc
không bị vỡ òa .
Dẫu biêt yêu thương tàn phai; vẫn biết không còn lâu nữa ; mà vì sao đôi bờ môi vẫn muốn giữ mãi
hơi ấm ngày qua .
Vì tình đã hết em ơi ! Mình đành phải cách xa thôi ; chỉ là cảm giác cuối cùng miễn cưỡng làm chi khi
tình không còn ???
Bởi tháng năm ta gần nhau ; chẳng thễ quên được hơi ấm mà đành chia tay vì yêu thương bao ngày
qua chỉ có thế thôi...
MÌNH PHẢI CHIA TAY NGƯỜI ƠI..........


Lặng thầm mình tiền nhau đi ; ngậm ngùi chẳng nói câu gì ; dặt bàn tay khẽ lên môi cố nén cảm xúc
không bị vỡ òa .
Dẫu biêt yêu thương tàn phai; vẫn biết không còn lâu nữa ; mà vì sao đôi bờ môi vẫn muốn giữ mãi
hơi ấm ngày qua .
Vì tình đã hết em ơi ! Mình đành phải cách xa thôi ; chỉ là cảm giác cuối cùng miễn cưỡng làm chi khi
tình không còn ???
Bởi tháng năm ta gần nhau ; chẳng thễ quên được hơi ấm mà đành chia tay vì yêu thương bao ngày
qua chỉ có thế thôi... ......
MÌNH PHẢI CHIA TAY NGƯỜI ƠI..........

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard