Bùi Tuyết Mai

Dâng Y Cà Sa - Bùi Tuyết Mai

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Cà Sa oai đức chi bằng sắc vàng thanh bạch của hàng Sa môn
Noi gương Từ phụ thế tôn hoằng khai Giáo pháp tám mươi bốn ngàn
Ngày nay Thiện tín các hàng Cà Sa đại lễ nghiêm trang cúng dường
Dâng y với tâm thành ba vòng Niệm Phật đồng thanh nguyện cầu
Chư tăng hoan hỷ nạp thâu, căn lành hạt giống Đạo mầu tương lai
Cầu mau thoát khỏi họa tai, tu hành tinh tấn không ngại gian lao
Mong cầu Phật Pháp bền lâu thắm nhuần trăm họ, năm châu thanh bình
Cầu cho cả thảy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành Quy y

Noi gương hạnh đức từ bi tu hành xả kiến hướng về lợi tha
Tự thân đắp mặc Cà sa tham sân đoạn dứt Bồ Đề đến nơi
Bậc Đại Đức từ bi minh chứng Cà Sa này dâng cúng Tăng Ni
Xin Ngài nhận lãnh phước ban cho con tấn Đạo bình an đời đời

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát!
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát!
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát!
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát!

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát!
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tá
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát!
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát!

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard