Nam Du

Chú Đại Bi - Nam Du

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô ah rị da,
Bà lô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát
Đoả bà da, ma ha tát đoả bà da
Ma ha ca lô ni ca da án, tát
Bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả
Nam mô tất kiết lật đoả y mông anh dị da
Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì
Hê rị ma ha bàn đa sa mế
Tát bà anh tha đậu du bằng
Anh thệ dựng, tát bà tát đa
Na ma bà dà, ma phạt đạt đậu
Đát điệt tha án anh bà lô hê
Lô ca đế, ca ra đế, di hê rị
Ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà
Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng
Cu lô cu lô yết mông
Độ lô độ lô phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra
Địa rị ni, thất phật ra da
Dá ra dá ra mạ mạ phạt ma ra
Mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na
Anh ra sâm phật ra xá lợi
Phạt sa phạt sâm, phật ra xá da
Hô lô hô lô ma ra.
Hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra
Tất rị tất rị, tô rô tô rô
Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ
Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa vị sắc ni na
Ba dạ ma na, ta bà ha tất đà dạ
Ta bà ha ma ha tất đà dạ
Ta bà ha tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ
Ta bà ha na ra cẩn trì, ta bà ha ma ra na ra
Ta bà ha tất ra tăng anh mục khê da
Ta bà ha ta bà ma ha anh tất đà dạ
Ta bà ha giả kiết ra anh tất đà dạ
Ta bà ha ba đà ma yết tất đà dạ
Ta bà ha na ra cẩn trì bàn đà ra da
Ta bà ha ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô anh rị da, bà lô kiết đế
Thước bàn ra dạ, ta bà ha
Án tất điện đô, mạn đa ra
Bạt đà dạ, ta bà ha.

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard