Kim Linh

Chắp Tay Niệm Phật - Kim Linh

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Lâng lâng dòng suối ngọt ngào
Dịu vị hương ngát lối vào cửa không
Sen tươi chẳng nhuốm bụi trần
Lâng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng.

Nhiêm quyên ánh sáng từ quan
Chắp tay niệm phật trút ngàn khổ đau
Chắp tay niệm phật nhiệm màu
Thế tôn ân đức biển sâu bao đời.

Con thành tâm kính lạy Ngài
Chắp tay niệm phật hồn tươi trăng rằm
Như Lai huyền diệu pháp ân
Chắp tay niệm phật trừ tâm an hòa.

Nam mô bổn sư Thích Ca
Chắp tay niệm phật tâm ca cúng dường
Chắp tay niệm phật mười phương
Đạo vàng chân lý mơ được độ sinh.

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard