Luhan

Catch Me When I Fall - Luhan

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Hey Hey
diànyǐng lǐ de jùqíng jīntiān jiù xiān dào zhèlǐ
dāng hēiyè biàn dé ānjìng shèng wǒ zìjǐ
dāng hēiyè huànxǐng qīngchén zhīhòu kěshì guānyú rénshēng
jiànguò yuè duō de qīngchén què yuè mòshēng
wǒ ràozhe mèngxiǎng yīlù zhuǎn
nǐ kàn dàole nǎ yīduàn bù xǐhuān nǎ yīduàn dōu gǎnxiè shōukàn
dāng cháoxī jiāohuàn dāng lùdēng dōu biàn àn
dāng wǒ yànjuàn tiānkōng xiǎng zhuì rù hǎizhōng

Who's gonna catch me when I fall
Are you
Who's gonna catch me when I fall
Are you

yuánliàng wǒ yě huì shòushāng huì wèizhuāng huì páng huáng No
But I don't wanna let you down let you down
ràng nǐ shīwàng No
shuí néng cónglái bu shòushāng bù wèizhuāng bù páng huáng No
I don't wanna let you down let you down
ràng nǐ shīwàng No

tāmen shuō wǒ shì bèi shàngtiān juàngù nà yīgè
suǒyǐ bìxū wánměizhe měi shí měi kè
xiǎng sùshuō què fāxiàn yǐ nán kāikǒu tǎnbái cuìruò
nǎpà wǒ cǐkè chéngshòu de yǐ chāo fùhè
nǐ zǒng yǐwéi quándōu liǎojiě
kě zhǐyǒu wǒ zuì qīngchǔ xìngyùn láilín zhīqián
měi gè shīmián

dāng mùguāng lěngquè dāng lièchē dōu tíngxiē
dāng wǒ yànjuàn tiānkōng xiǎng zhuì rù hǎizhōng

Who's gonna catch me when I fall
Are you
Who's gonna catch me when I fall
Are you

yuánliàng wǒ yě huì shòushāng huì wèizhuāng huì páng huáng No
But I don't wanna let you down let you down
ràng nǐ shīwàng No
shuí néng cónglái bu shòushāng bù wèizhuāng bù páng huáng No
I don't wanna let you down let you down
ràng nǐ shīwàng No

shìjiè qǐng děng yī děng bùxiǎng huí jiā de rén
děng tā tīng wán zhèshǒu gē
zài huí dào tā ānshēn dì nà shàn mén
wǒ xiāngxìn zuìhòu dāng wǒ zhuǎnshēn
dāng wǒ yànjuàn tiānkōng xiǎng zhuì rù hǎizhōng

Someone will catch me when I fall
I know
Someone will catch me when I fall
I know

wǒmen yīyàng huì shòushāng huì wèizhuāng huì páng huáng No
shuí néng cónglái bu shòushāng bù wèizhuāng bù páng huáng No
jiù ràng wǒmen qù shòushāng qù wèizhuāng qù páng huáng oh
ránhòu jìxù qù gǎnshòu qù chōngzhuàng qù fēixiáng

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard