Quang Vinh, Thùy Hương

Buôn Bấc, Buôn Dầu - Quang Vinh, Thùy Hương

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu
Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu
Buôn nhẫn ố là lồng tay, chứ em sầu về kìa còn như

[ĐK:]
Nay có thương nên phải đi tìm
Mai có nhớ người lại sang chơi, i í a sầu về

Sầu về một tiết í ơ Giêng ố là tháng Giêng
May áo í ơ cũng có a cổ kiềng
Người mặc ố là cho ai chứ tôi sầu về kìa còn như

(ĐK)

Sầu về một tiết í ơ Hai ố là tháng Hai
Bông chửa í ơ cũng có a ra đài
Người đã ố là hái hoa chứ em sầu về kìa còn như

(ĐK)

Sầu về một tiết í ơ Ba ố là tháng Ba
Mưa héo í ơ cũng có a ruộng cà
Nắng ơ cháy ố là ruộng dưa, chứ tôi sầu về kìa còn như

(ĐK)

Sầu về một tiết í ơ Tư ố là tháng Tư
Con mắt í ơ cũng có a lư đừ
Cơm chẳng ố là buồn ăn, chứ em sầu về kìa còn như

(ĐK)

Sầu về một tiết í ơ Năm ố là tháng Năm i
Chưa đặt í ơ cũng có a mình nằm
Gà gáy ố là sang canh, chứ tôi (em) sầu về kìa còn như

(ĐK)

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard