Triệu Vy (Vicky Zhao)

Bến Tàu Ly Biệt - Triệu Vy (Vicky Zhao)

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Dāng nǐ jǐn jǐn wò zhe wǒ de shǒu
zài sān shuō zhe zhēn zhòng zhēn zhòng
dāng nǐ shēn shēn kàn zhe wǒ de yǎn
zài sān shuō zhe bié sòng bié sòng
dāng nǐ zǒu shàng lí bié de chē zhàn
wǒ zhōng yú bú tíng de hū huàn hū huàn
yǎn kàn nǐ de chē zǐ yù zǒu yù yuǎn
wǒ de xīn yī piàn líng luàn líng luàn
qiān yán wàn yǔ hái lái bú jí shuō
wǒ de lèi zǎo yǐ jīng fàn làn fàn làn
cóng cǐ wǒ mí shàng le nà gè chē zhàn
duō shǎo cì zài nà chī chī de kàn
lí bié de yī mù zǒng huì zhòng yǎn
nǐ jǐ hū bǎ shǒu ér ér huī duàn huī duàn
hé shí liè chē néng gòu bǎ nǐ dài huí
wǒ zài zhè ér chī chī de pàn
nǐ shēn zài hé fāng wǒ bú guǎn bú guǎn
qǐng wéi wǒ bǎo zhòng qiān wàn qiān wàn

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard