The Bells

Xin Đừng Quên Tôi - The Bells

Mã nhúng


Lời bài hát: Xin Đừng Quên Tôi

Forget me not! Forget me not! Forget me not! Forget me not!
Một nhành bâng khuâng, vườn ai tím ngắt
Màu hoa man mác em tặng riêng tôi.
Chỉ một nhành thôi, ru đời hiu quạnh, lòng tôi chấp cánh bay lượn giữa chiều.

Forget me not! Forget me not! Forget me not! Forget me not!
Cánh hoa tình yêu tôi cài trên áo, hoa như thắm gọi: Xin đừng quên tôi
Chỉ một nhành thôi, tôi về nhung nhớ,
Màu hoa muôn thuở, thơm ngát tim tôi.

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back