Tuấn Ngọc

Vàng Phai Trước Ngõ - Tuấn Ngọc

Mã nhúng


Lời bài hát: Vàng Phai Trước Ngõ

Vàng trước ngõ, trong ngần não nuột...
Nụ hồng quá, nghe ra ngậm ngùi!
Vì vàng phai, xưa từng mấy độ?
Rộng nghìn thu, một tà dương ấy...

Hồng đi nhé, chân về giữa ngọ
Đường xanh quá, môi e ngại hồng
Tự trời em, ôi hồng rất lạ!
Đường về xa, trời đất mông lung...

"Hồng đi nhé, môi cười giữa ngọ
Vàng phai sẽ nhớ em một mùa
Hồng đi nhé xin hồng với nụ
Vàng phai sẽ cuốn đi mịt mù."

Dòng sông ngắn chơ vơ bến rộng
Vườn trưa vắng tiếng ru lạc loài
Một vòng nối, ru chiều xuống muộn
Một dòng sông, chờ ngày hấp hối.

Chiều ra đứng, bên trời gió lộng
Hoàng hôn xuống, ô chân mẹ về
Chợ chiều xa, không còn tiếng động
Một bàn chân, rời suối qua khe...

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back