Tin vào quyền năng Lòng Chúa thương xót - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Thứ Ba tuần 24 TN - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Tin vào quyền năng & Lòng Chúa thương xót - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Thứ Ba tuần 24 TN
19 Thg09, 23

Bài giảng của Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh trong thánh lễ Thứ Ba tuần 24 Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 19-9-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Chúa Giêsu chính là món quà Giáng sinh - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần 1 MV
Chúa Giêsu chính là món quà Giáng sinh - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần 1 MV
06 Thg12, 23 • 11ph
Tin mừng cho người bé mọn - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 1 MV
Tin mừng cho người bé mọn - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 1 MV
05 Thg12, 23 • 08ph
Đức tin hoạt động nhờ đức ái - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng
Đức tin hoạt động nhờ đức ái - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng
04 Thg12, 23 • 06ph
Phải canh thức - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN 1 MV năm B
Phải canh thức - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN 1 MV năm B
03 Thg12, 23 • 09ph
Hãy tỉnh thức - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 1 MV năm B
Hãy tỉnh thức - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 1 MV năm B
02 Thg12, 23 • 21ph
Hãy chuẩn bị cho ngày gặp Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Sáu tuần 34 TN
Hãy chuẩn bị cho ngày gặp Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Sáu tuần 34 TN
01 Thg12, 23 • 08ph
Ơn gọi - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thánh Anrê, Tông đồ
Ơn gọi - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thánh Anrê, Tông đồ
30 Thg11, 23 • 07ph
Kiên trì trong thử thách - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Tư tuần 34 TN
Kiên trì trong thử thách - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Tư tuần 34 TN
29 Thg11, 23 • 04ph
Dấu chỉ thời đại - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 34 TN
Dấu chỉ thời đại - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 34 TN
28 Thg11, 23 • 09ph
Hãy dâng tất cả cho Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 34 TN
Hãy dâng tất cả cho Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 34 TN
27 Thg11, 23 • 06ph
Giới trẻ Sài Gòn flex niềm hy vọng - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Đại hội Giới trẻ 2023
Giới trẻ Sài Gòn flex niềm hy vọng - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Đại hội Giới trẻ 2023
27 Thg11, 23 • 18ph
6 hành động của Lòng Thương Xót - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 34 TN năm A
6 hành động của Lòng Thương Xót - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 34 TN năm A
26 Thg11, 23 • 23ph
Tôi đang thờ vị vua nào? - Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ | CN 34 TN năm A
Tôi đang thờ vị vua nào? - Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ | CN 34 TN năm A
26 Thg11, 23 • 21ph
Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Kính trọng thể Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ
Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Kính trọng thể Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ
25 Thg11, 23 • 25ph
Sống đạo - Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Thứ Sáu tuần 33 TN
Sống đạo - Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Thứ Sáu tuần 33 TN
24 Thg11, 23 • 05ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này